Tone S Øygard Steinkopf

Concordiakursa var med på å sende meg i retninga – utdanning i musikk. Sommarkursa var til stor inspirasjon og læring for meg.

Tone Synnøve Øygard Steinkopf arbeidar i dag som domkantor i Molde domkirke med hovudansvar for Schola Cantorum og Molde domkantori, samt regionkor for Ung kirkesang – Budapestkoret. Eg er født i Bergen i 1972 og i tillegg til å gå på Kongshaug folkehøgskule i to år er eg utdanna kantor frå Bergen Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole med hovudfag i kordireksjon. Sidan har eg òg teke barnekorleiing gjennom Ung kirkesang og Høgskulen i Volda. Korfaget har stått sentralt i mitt virke som kantor i Vaksdal, der eg bur, og også no i arbeidet i Molde. Eg har drive aktivt som utøvar innan orgel og piano, både som solist, akkompagnatør og i samspel. Eg har ei klassisk utdanning, men har arbeidt innan mange ulike genre ma jazz, pop og gospel.
Concordiakursa var med på å sende meg i retninga – utdanning i musikk. Sommarkursa var til stor inspirasjon og læring for meg. Dette brenn eg for å kunne vere med og gje til andre. Glede og inspirasjon til utfolding og utvikling gjennom resten av året – frå sommar til sommar.


Deltar på:

Instruktører: