EGET OPPLEGG FOR BARNA:


Velkommen til barnas Concordia sang og musikkfestival 2024.
Dagsplanen på barnas Concordia er lik onsdag-lørdag, med faste programposter som både gir de voksne anledning til å delta på «voksenkurset» samtidig som barna får kombinert lek og faglig påfyll med mulighet for fordypning.

De fra 13 år og oppover kan få velge om  de vil følge barneopplegget eller om de vil melde seg på voksenseminarene.

Gro Gunnarson er barnas gjennomgående kontaktperson og den som holder i trådene når det gjelder barnas opplegg denne uken. 

I tillegg til Gro og de ulike instruktørene vil også et knippe Kongshaug-elever bli med som voluntører. Disse er engasjert som aktivitører på fritidsaktiviteter og bidra som miljøskapere samt hjelpe til der det måtte trenges.

Det er ulik alder på barna og ulik kapasitet når det gjelder konsentrasjon.

Samlingene på barnas Concordia starter med alle barna samlet, men de yngste får et alternativt opplegg hvis/etter hvert som de «ramler» av.

Program

08.00
Frokost
09.00

Morgensang felles for alle. Deretter egen bibeltime for barna

10.00-45

Korsamling med Tone Synnøve: Onsd/Fre
Drama med Marianne: Torsdag/Lørdag

10.45-11.30

Rytmeleik med Arne

11.30
Lunsj
12:30

Fritidsaktiviteter: bading, tur, ballspill mm Påmelding hver dag

14.00-14.45

Drama med Marianne: Onsdag/fredag
Korsamling med Tone Synnøve: Torsd/Lørd

14.45-16:00

Gro oppsummerer dagen og forbereder barnas kvarter

16:00
Middag
17.30

(Felleskor -ikke noe organisert opplegg for barna)

19.15
Barnas kvarter
19.30

Kveldsmat

marianne-juvik-sæbø

Marianne Juvik Sæbo

Arne Skorpe Sjøen

Arne Skorpe Sjøen

Tone Synnøve Øygard Steinkopf

Tone Synnøve Øygard Steinkopf

Gro Gunnarson

Gro Gunnarson

Det blir et gjennomgående opplegg for barna parallelt med seminarene for de voksne, både formiddag og ettermiddag, onsdag-lørdag. Opplegget rommer:
-Festivalkor for barna, hvor sangene som øves inn gjenspeiler tema for hver dag.
-Samlinger med aktiviteter som tur, drama, spill, konkurranser og frilek.
Kongshaug Musikkgymnas gir med sine fantastiske uteområder gode muligheter for lek og en rekke aktiviteter.
Concordia festivalen en musikkfestival for hele familien. Betyr det at det kun er familier som kan komme? Nei, vi tilbyr et opplegg som passer for alle de som ønsker å delta -uavhengig av alder og om du kommer alene eller har med familie. Derfor finnes det opplegg for barna som rommer både lek og læring og nivået på de ulike kursene for ungdom/voksen blir tilpasset det nivå DU befinner deg på.
Detaljert program for barneopplegget vil vi komme tilbake til når vi har oversikt over antall barn og alderssammensetning på de som er påmeldt.

Skulle noen i familien ønske å bli med deg uten å delta på selve kurset, så er det også mulig, man betaler da kun for kost og losji. De naturskjønne områdene med mange muligheter for aktiviteter som bading, volleyball, fotball mm vil bidra til kjekke opplevelser i mellomrommene mellom de ulike seminarene.Benytt denne genuine anledningen til å lære noe nytt, videreutvikle dine ferdigheter, knytte nye kontakter og bli inspirert!