Program for Concordia sang og musikkfestival

Kongshaug 30.07 – 04.08 2024

Tirsdag 30. juli 2024

Kl 16:00
Registrering og innkvartering
Kl 18:00
Kveldsmat
Kl 19:30
Åpningssamling. Presentasjon av instruktører og deltagere. Vi synger oss sammen og belyser temaet «30 år uten Concordia»
Kl 23:00
Nattsang

Onsdag 31. juli 2024

Dagens tema: «Lovsang»

Kl 08:00
Frokost
Kl 09:00
Morgensang og Bibeltime ved Harald Myklebust (Egen bibeltime for barn.)
Kl 10:00
Kurs: Korledelse, Sang, Piano, Kirkeorgel, Tekstverksted, Sangstund, Bassgitar, Trommer, Lovsang ›
Kl 11:30
Lunsj
Kl 12:30
Temafokus: Lovsang, ved: Liv Margrethe Muren Ulvund  
Kl 14:00
Kurs -Band, Orkester, Lydteknikk for nybegynnere, Blekkeskriving
Kl 16:00
Middag
Kl 17:30
Felleskor
Kl 19:15
Barnas kvarter
Kl 19:30
Kveldsmat
Kl 21:00
Fellessamling -Lovsang i ord og toner.
Kl 22:00
Music Corner
Kl 23:00
Nattsang

Torsdag 1. august 2024

Dagens tema: «Visjoner»

Kl 08:00
Frokost
Kl 09:00
Morgensang. Bibeltime ved Gunnar Braathen, generalsekretær NLM
Kl 10:00
Kurs -Korledelse, Sang, Piano, Kirkeorgel, Tekstverksted, Sangstund, Bassgitar, Trommer, Lovsang ›
Kl 11:30
Lunsj
Kl 12:30
Temafokus v/Presentasjon av messen «fred» av Terje Kleppe
Kl 14:00
Kurs -Band, Orkester, Lydteknikk for nybegynnere, Blekkeskriving, Hammondorgel ››
Kl 16:00
Middag
Kl 17:30
Felleskor
Kl 19:15
Barnas kvarter
Kl 19:30
Kveldsmat
Kl 21:00
Fellessamling, Hva vil NLM og IMF med musikken? Møte med gen.sekr Runar Landro IMF og general sekretær Gunnar Bråthen NLM
Kl 22:00
Musikalsk delekveld 
Kl 23:00
Nattsang

Fredag 02. august 2024

Dagens tema: «Jazzen og salmen»

Kl 08:00
Frokost
Kl 09:00
Morgensang og Bibeltime
Kl 10:00
Kurs -Korledelse, Sang, Piano, Kirkeorgel, Tekstverksted, Sangstund, Bassgitar, Trommer, Lovsang ›
Kl 11:30
Lunsj
Kl 12:30
Temafokus: Jazzen og salmen ved Tord Gustavsen
Kl 14:00
Kurs -Band, Orkester, Lysteknikk, Å lede forsamlingen fra pianoet, Hammond-orgel, Sesjon for tekstforfattere og komponister, Jazzpiano ››
Kl 16:00
Middag
Kl 17:30
Felleskor
Kl 19:15
Barnas kvarter
Kl 19:30
Kveldsmat
Kl 21:00
Fellessamling: Salmen i ord og jazz
Kl 22:00
Jam-session
Kl 23:00
Nattsang

Lørdag 03. august 2024

Dagens tema: “Hva nå?”

Kl 08:00
Frokost
Kl 09:00
Morgensang. Tidebønn ved Tone Synnøve Øygard Steinkopf  
Kl 10:00
Kurs -Korledelse, Sang, Piano, Kirkeorgel, Tekstverksted, Sangstund, Strykere, Bassgitar, Trommer ››
Kl 11:30
Lunsj
Kl 12:30
Temafokus: Trygve Bjerkrheims sanger i ulik innpakning.
Kl 14:00
Felleskor
Kl 15:00
Middag
Kl 16:30
Kaffimat
Kl 17:00
Konsertforberedelser
Kl 19:00
Kveldsmat
Kl 20:30
Festkonsert -offentlig arrangement
Kl 23:00
Nattsang

Søndag 04. august 2024

Kl 09:00
Frokost/ Vi pakker ut
Kl 11:00
Concordia-Gudstjeneste, Os kirke