Intervju på Bedehuskanalen

Oddvar Rotvik ble intervjuet av Johan Hardang på Bedehuskanalen. Hør hvordan Oddvar gjennom en halv “mannsalder” var med på å utvikle Kongshaug, og nå er med på…

Oddvar Rotvik ble intervjuet av Johan Hardang på Bedehuskanalen. Hør hvordan Oddvar gjennom en halv “mannsalder” var med på å utvikle Kongshaug, og nå er med på å arrangere Concordiafestivalen.

Instruktører: