Concordia -kurs:

Kurs før lunsj kl. 10:00-11:30

Hver formiddag har vi kurs som går hele uken der du kan fordype deg i et emne. Her kan du velge mellom:

Onsdag-Lørdag
10:00-11:30

Tone Synnøve Øygard Steinkopf & Jostein Myklebust

Onsdag-Lørdag
10:00-11:30

Marianne Juvik Sæbø, Elias Østevold Salbu & Magne Fremmelid

Onsdag-Lørdag
10:00-11:30

Øystein Folkedal & Arnt Thyve

Onsdag-Lørdag
10:00-11:30

Liv-Margrethe Muren Ulvund 

Torsdag og Lørdag
10:00-11:30

Onsdag-Lørdag
10:00-11:30

Haldis Reigstad & Arne Skorpe Sjøen

Onsdag-Lørdag
10:00-11:30

Leiv Kåre Aambø, Harald Myklebust & Oddvar Rotvik

Onsdag-Lørdag
10:00-11:30

Onsdag-Lørdag
10:00-11:30

Thomas Lossius

Onsdag-Lørdag
10:00-11:30

TBA

Onsdag-Lørdag
10:00-11:30

Arthur Haakon Botnevik

Onsdag-Lørdag
10:00-11:30


Korledelse

Tone Synnøve Øygard Steinkopf

Jostein Myklebust

Onsdag-Lørdag 10:00-11:30


Under Concordiafestivalen tilbyr vi kurs i kordireksjon. Ønsker du å lære å dirigere, ønsker du å lære mer om det å være dirigent? Vi kan tilby grunnleggende slagteknikk – taktfigurer. Mer avansert slagteknikk for viderekommende, innstuderingsteknikk og samtale om det å være dirigent. Hvordan tenke repertoar og formidling av innhold inn mot gudstjeneste og møte?

Harald Høidahl

Tone Synnøve Øygard Steinkopf

Jostein Myklebust

Sang

Marianne Juvik Sæbø

Magne Fremmelid

Elias Østevold Salbu

Onsdag-Lørdag 10:00-11:30


På Concordiafestivalen tilbyr vi sangundervisning både og alene og i grupper.
Opplegget er fleksibelt og vil tilpasses alt etter hvilket repertoar du ønsker å jobbe med og hvilket nivå du befinner deg på.
Vi vil blant annet ha fokus på:
-grunnleggende sangteknikk
-sunn og funksjonell stemmebruk
-bevisst forhold til tekst, formidling og uttrykk
Sangpedagoger på kurset blir:
Marianne Juvik Sæbø, Elias Østevold Salbu & Magne Fremmelid

Marianne Juvik Sæbø

Magne Fremmerlid

Magne Fremmerlid

Elias Østevold Salbu

Elias Østevold Salbu

Piano

Øystein Folkedal

Arnt Thyve

Onsdag-Lørdag 10:00-11:30


Dette er et kurs som passer til ulike typer pianister på ulikt nivå. Det er både for de som spiller etter noter og de som spiller etter besifring, for de som vanligvis spiller alene, og de som spiller i band. Ta gjerne med noter på sanger du ønsker at vi skal se på sammen. Opplegget blir tilpasset antall og nivå på deltakerne. Ansvarlige for dette kurset er Øystein Folkedal og Arnt Thyve.

Øystein Folkedal

Øystein Folkedal

Harald Høidahl

Arnt Thyve

Lovsang


Liv Margrethe Muren Ulvund

Onsdag-Lørdag 10:00-11:30


Definisjonen, historia og dagens praksis av lovsong utgjer eit sentralt tema for ei heilskapleg forståing av lovsongen si rolle. På dette seminaret ønsker vi å dykke djupare inn i den moderne lovsongen sitt landskap, samt utforske potensialet for utvikling og nytenking. Vi vil også samtale rundt korleis menneske anvender sine musikalske nådegåver som verktøy i denne forma for tilbeding.

LIv-Margrethe dominerer The Voice denne våren. Og til sommeren kommer hun til Concordifestivalen.
Liv Margrethe Muren Ulvund

Liv Margrethe Muren Ulvund

Tekstverksted

Haldis Reigstad

Arne Skorpe Sjøen

Onsdag-Lørdag 10:00-11:30


-Arbeidet med tekster har mange sider, fra det ytre og formelle til det dypt personlige. -Vi skriver ofte ut fra vår indre trang, men også som del av et oppdrag i samarbeid med andre. Etter hvert lærer vi mer om det vi trenger for å være skapende mennesker i de ulike samspill som finnes, mellom oss og komponisten, teksten og musikken, de bibelske motivene og vår egen erfaring, og mye annet. Deltakernes erfaringer og spørsmål står i sentrum. Da må det bli åpent, men også faglig og personlig.

Haldis Reigstad

Haldis Reigstad

Arne Skorpe Sjøen

Arne Skorpe Sjøen

Sangstund

Leiv Kåre Aambø

Harald Myklebust

Oddvar Rotvik

Onsdag-Lørdag 10:00-11:301900-talets store BEDEHUSPOET.

Med songboka Himmelbru er det samla 411 av Trygve Bjerkrheims songar, med dei mange kjente og kjære som har tona i bedehus og kyrkje, men med over 100 til nye melodier av dagens unge komponistar, – dette for å aktualisere TB tekstar inn i forsamlingsmøte og gudstenester. I SONGSTUNDA syng vi saman av nytt og gamalt.

Vi synger sammen sanger, salmer og åndelige viser som kan fungere som allsang i våre forsamlinger. Knyttes sammen med anekdoter og fakta. Gjennom fellessangen vil vi oppleve at luker åpner seg, mellom oss som synger, inn til hjerte og inn i Guds himmel.

Harald Myklebust

Harald Myklebust

Oddvar Rotvik

Oddvar Rotvik

Leiv Kåre Aambø

Leiv Kåre Aambø

Bassgitar

Thomas Aurlund Lossius

Onsdag-Lørdag 10:00-11:30


I basskurset vil vi utforske rollen til bass i kirke- og menighetsmusikk. Vi vil jobbe med hvordan lage konvensjonelle basslinjer til salmer, lovsang og gospel. Vi vil også eksperimentere med hvordan rollen til bassen kan utvikles og brukes på kreative måter for å heve menighetsmusikken. Kurset tilpasses erfaringsnivået til deltagerne – både ferske og erfarne bassister er velkommen.

Thomas Aurlund Lossius

Thomas Aurlund Lossius

Trommer

Arne Skorpe Sjøen

Onsdag-Lørdag 10:00-11:30


Kurset vil gi en grunnleggende forståelse av rytmikk. Det blir lagt vekt på praktisk gjennomgang av musikkeksempler der vi klapper, synger, spiller og lytter, både med og uten instrumenter. Vi kommer til å gå gjennom underdelinger, forskjellige tempo, grupperinger, feels, taktarter og samspill, der målet er å utvikle et forhold til improvisasjon i fellesskap og kommunikasjon med andre. Kurset vil kreve at deltakeren er lærevillig og åpen for å arbeide med seg selv sammen med de andre på kurset. Det er en fordel om deltakeren spiller et instrument, men dette er ikke et krav. Erfaringsmessig er dette kjekke samlinger der vi lærer mye og blir utrustet til å jobbe videre med egne musikalske ideer etter kursets avslutning.

Harald Høidahl

Arne Skorpe Sjøen

Lydteknikk for nybegynnere

Arthur Haakon Botnevik

Onsdag-Lørdag 10:00-11:30


Kort sagt, som lydtekniker jobber du med å optimalisere lydkvaliteten i sanntid under live-arrangementer ved å forstå og håndtere lydutstyr, mikrofoner og kommunikasjonselementer. Opplæring av erfarne lydfolk er essensielt for å utvikle ferdigheter i dette feltet.

Vi vil se på:

Lydsystemet:
Om PA-systemet som sender lyd til publikum med høyttalere, mikrofoner og annet utstyr.

Mikrofoner:
Studie av mikrofontyper og riktig bruk for å oppnå best mulig lydkvalitet.

Scene og Backline:
Organisering av lydutstyr på scenen og forståelse av instrumentutstyr.

Miksing:
Bruk av en lydmikser for å justere lydnivå og kvalitet i sanntid under live-arrangementer.

Mer enn det tekniske:
Effektive prosesser for planlegging, oppsett og nedrigg av lydutstyr, samt klar kommunikasjon med band og arrangører.arthur haakon botnevik

Arthur Haakon Botnevik

Hvor mange som melder seg på de ulike kursene vil påvirke kursopplegget.