Harald Myklebust

Høgskolelektor i musikk

Harald Myklebust har alltid brent for å gi sangen en mer sentral plass både i lærerutdanningen og i skolen. – I vår medieverden trenger vi ikke lenger å produsere selv, så vi lytter mer enn vi synger. Dermed blir vi passivisert, mener Myklebust, som selv har vært engasjert i korarbeid i en årrekke. Blant annet grunnla han i sin tid divisi, tilknyttet Indremisjonsforbundet. Han har også vært sentral i utviklingen av både «bedehusets koralbok», Melodiboken, og dessuten en egen sangbok for folkehøgskolene.


Deltar på:

Instruktører: