Gunnar Bråthen

Gunnar Bråthen (59) har lang erfaring som formidler, teolog og leder. Han kom inn i styret i 2022 og ble generalsekretær i NLM 1 juni. 2023

Han har gått bibelskole og misjonsskole på Fjellhaug og studert teologi ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Han har også en videreutdannelse fra USA innen storbymisjon. Etter årene i Oslo var Bråthen tilsatt i Misjonssambandet i tolv år. Størstedelen av denne perioden var han rektor på Fjellheim Bibelskole.

De siste 20 årene har Bråthen hatt sitt arbeidsforhold og tjeneste innen Den norske kirke; først som prest, og siden 2013 som prost i Fauske. Bråthen har beholdt sin nærhet til Misjonssambandet og hele tiden hatt et frivillig engasjement i organisasjonen ved siden av sitt arbeid i Den norske kirke. Ved generalforsamlingen i 2022 ble Bråthen valgt inn som medlem i Misjonssambandets hovedstyre. Bråthen er gift med Monja og sammen har de fire sønner.


Deltar på:

Instruktører: