Gro Gunnarson

er utdanna kantor og musikkpedagog frå Bergen Musikkonservatorium (Griegakademiet)

Gro (1968) jobbar til dagleg som kantor i Førde i Sunnfjord. Ho er kjent for sitt sterke engasjement innan kyrkjemusikk og kyrkjesang, og har stått i bresjen for fleire musikalske samarbeidsprosjekt i inn – og utland. Ho er dirigent for tre barnekor og to vaksenkor i Førde og ser fram til å vere instruktør på Concordia Song og- Musikkfestival på Kongshaug i sommar.


Deltar på:

Instruktører: